Nieuws - Retail Platform Steenbergen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws

8 meest gemaakte fouten bij beveiligingscamera’s

In het kader van “ de week van de veiligheid “ worden ondernemers opgeroepen om te investeren in betere camerabewaking. In de praktijk blijkt dat bij vrijwel elke Nederlandse ondernemer een bewakingssysteem aanwezig is, maar dat het vaak onbruikbare beelden oplevert. Zonde natuurlijk. Om de pakkans van criminelen te verhogen, hebben we de meest gemaakt fouten bij het aanschaffen en monteren van een beveiligingscamera set op een rijtje gezet.

1. Kies voor kwaliteit
Iedereen kent de beelden van programma’s als opsporing gezocht dat bij jezelf denk, hoe kan je in hemelsnaam iemand herkennen met zulke slechte beveiligingsbeelden! Helaas is dit van de dag nog steeds de realiteit. Zelf bij grote bedrijven en banken zijn be bewakingsbeelden vaak nog van lage kwaliteit.
De beeldkwaliteit van een bewakingscamera wordt aangegeven in “Megapixels” of “TVL (TV Lijnen). De term Megapixels is welbekend van fotocamera’s en mobiele telefoons. De term TV lijnen wordt gebruikt voor analoge camera’s. In dit digitale tijdperk raden wij aan om analoge camera’s links te laten liggen en te gaan voor een IP camera met minimaal 2 Megapixel.2. Slecht nachtzicht
Uit cijfers blijkt dat ruim 70% van de inbraken in de schemer en het donker gebeuren. Het is daarom naast het kiezen van een beveiligingscamera met voldoende pixels ook noodzaak om een beveiligingscamera met een sterke infrarood functie te kiezen. Camera’s met een te zwakke of geen infrarood functie zullen onduidelijk / zwart beelden waarnemen waardoor deze niet of nauwelijks bruikbaar zullen zijn om daders te identificeren (extra tip: check ook of het bereik (aantal meters) van de camera  voldoende is).3. Verkeerde plek van de camera
Na het selecteren van de juiste camera is het belangrijk dat deze goed gemonteerd wordt. Niet alleen technisch gezien maar vooral de plek. Denk voordat je van start gaat goed na over de locatie van de camera. Hiervoor zijn 2 stelregels.

Stelregel 1. Richt de beveiligingscamera’s op toegangswegen.
Stelregel 2. Richt de beveiligingscamera op waardevolle voorwerpen.Om binnen te komen worden alle mogelijke routes gebruikt, zorg er daarom voor dat op iedere deur, raam of zwakke plek een beveiligingscamera gericht is. Hierdoor zul je altijd het gezicht van de dader registreren. Waardevolle goederen brengen een verhoogd risico met zich mee denk in een winkel bijvoorbeeld aan de kassa, kluis, archiefkasten of vitrinekasten. Inbrekers zullen waarschijnlijk voor deze goederen naar je winkel komen, zorg en dan ook voor hier een beveiligingscamera op gericht staat.

4.  Te hoog monteren
Een veelgemaakte fout is het te hoog ophangen van de camera. De ideale hoogte van het herkennen van objecten en personen is 1,70 meter. Voor buitengebruik raden wij aan de camera op een hoogte te hangen die niet gevoelig is voor vandalisme. Met let erop dat de camera nooit hoger dan 3 meter van de grond hangt.

5.  Montage achter glas
Normale beveiligingscamera’s zijn niet ontwikkeld om door glas heen te filmen. Wanneer de beveiligingscamera achter glas gemonteerd wordt registreert de camera naast het beeld ook de weerspiegeling van het infraroodlicht in het glas. Hierdoor ontstaat er een onduidelijk beeld dat niet bruikbaar is. Wanneer je je beveiligingscamera achter glas wilt monteren kun je hiervoor een camera met de Starlight functie gebruiken. Wij raden je aan voor de aanschaf hier advies over in te winnen bij je leverancier.6. Tegen het licht in monteren
Tegen het zonlicht in monteren van je beveiligingscamera geeft met een normale beveiligingscamera’s een onduidelijk beeld. Voorbeeld: Wanneer een beveiligingscamera in de schaduw van een carport wordt gemonteerd en wordt gericht naar de kant van de zon ontstaat er een witte vlek in het bewakingsbeeld. Om dit te voorkomen raden wij aan de camera op een andere plek op te hangen of te kiezen voor een beveiligingscamera met de zogenaamde WDR functie. WDR staat voor “Wide Dynamic Range”.
Een beveiligingscamera met WDR functie kan het verschil tussen de schaduw onder de carport en het overbelichte gedeelte van het zonlicht op een natuurlijke manier registreren waardoor u ongeacht de weersomstandigheden altijd scherpe beelden heeft.7. Onderhoud
Een beveiligingscamera heeft periodiek onderhoud nodig. Vooral de buitencamera’s hebben zwaar te lijden onder de weersinvloeden van het Nederlandse klimaat. Denk aan regen en sneeuw in combinatie met wind, zand en pollen en insecten. Onderhoud de camera’s door deze regelmatig te reinigen en controleer de bekabeling op uitdrogen en scheurtjes zodat deze wanneer nodig preventief vervangen kunnen worden. Ondanks dat binnen camera’s minder te lijden hebben raden wij aan ook deze regelmatig vrij te maken van stof en spinnenwebben.

8.  Bewaren van beelden
Het opslaan van de beelden blijkt in praktijk vaak voor problemen te zorgen. Je denk alles perfect voor elkaar te hebben, er gebeurt iets en wil je de beelden terug kijken. Verkeerd ingestelde recorders, defecte harde schijven, volle sd-kaarten, gestolen recorders het zijn allemaal situaties te nog steeds te vaak voorkomen. Controleer daarom bij het onderhoud niet alleen de camera’s en bekabeling maar ook de recorder en de instellingen daarvan. Wij raden je aan om naast een lokale recorder gebruik te maken van een cloud backup om dergelijke problemen te voorkomen.

(Bron: ip-camera.nl)Het nieuwe regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basisWel vraagt het op diverse punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. 'De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker en vormen de kern van ons NL Next Level programma. Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het ook goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten', stellen de ondernemingsorganisaties. 'Alleen samen kunnen we de grote transities van deze tijd, zoals klimaat, met succes aanpakken. Wel is op diverse onderdelen aanpassing van de maatregelen gewenst.'

Ruimte voor extra investeringen
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland verwelkomen de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid in het regeerakkoord. Dat vormde ook de kern van het NL Next Level-programma van de gezamenlijke ondernemingsorganisaties. 'Met deze investeringsaanpak en de nieuwe investeringsbank (Invest-NL) legt het kabinet een belangrijke basis voor een nationaal Klimaat- en energieakkoord en publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteit en zorg.' De ondernemingsorganisaties menen dat een dergelijke aanpak ook voor digitalisering nodig is.

BTW-verhoging is een slechte zaak
Het kabinet kiest terecht voor substantiële tariefsverlaging voor burgers en ondernemers door verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (Vpb). Voor burgers staat daar wel de verhoging van het lage BTW-tarief tegenover. Daar blijven de ondernemingsorganisaties kritisch over, omdat dit de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren raakt.

Werken en ondernemen wordt lonender
De tariefsverlaging voor alle IB- en Vpb-ondernemers is een positief signaal. Dit maakt ondernemen en investeren meer lonend en zorgt daarmee voor toekomstige werkgelegenheid. De ondernemingsorganisaties zien de verlaging van de Vpb en het schrappen van de dividendbelasting als een belangrijke bijdrage aan een internationaal concurrerend belastingstelsel. Dit is belangrijk voor onze internationale positie in het licht van Brexit en de fiscale plannen van president Trump.

Kritisch op CO2-heffing
Kritisch zijn de ondernemingsorganisaties op de aankondiging van een nieuwe minimum CO2-prijs in het regeerakkoord. 'De voorgestelde CO2-heffing mag niet leiden tot een verhoging van de elektriciteitsprijzen aangezien groene stroom de duurzame energiebron van de toekomst is', aldus de organisaties.   Arbeidsmarktmaatregelen in regeerakkoord Positief is dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering is voor werkgevers om mensen aan te nemen. Goed is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers voor onze samenleving erkent. De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden. Daarbij moet goed worden bekeken hoe zaken uitpakken voor met name kleinere bedrijven. Zo moet ontslag makkelijker worden. De plannen voor loondoorbetaling moeten echt de belemmeringen in de praktijk wegnemen, zoals de zware re-integratie-verplichtingen, en tot lagere lasten voor mkb-ondernemers leiden. Daarnaast moet de gewenste duidelijkheid voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers er daadwerkelijk komen. De ondernemingsorganisaties nemen graag de uitnodiging aan om met de vakbeweging en het kabinet samen te werken om de arbeidsmarktplannen verder te verbeteren en om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.

Stappen voor vestigingsklimaat
Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: 'Nederland is de 17e economie wereldwijd en leidend op tal van gebieden. Om dit vast te houden is een voortdurende verbetering van het vestigingsklimaat nodig, zoals nu via het 'Brexitpakket' waar wij voor hebben gepleit. Ook is een actief en zelfbewust buitenlandbeleid op zijn plaats. Het kabinet zet hier nu belangrijke stappen. Nu is het zaak de plannen verder uit te werken, zodat we vaart kunnen blijven maken voor de toekomst van ons land.'

Een uitgebreide reactie door VNO-NCW / MKB vindt  u hier.
Je hoopt dat je er nooit mee te maken krijgt, een diefstal, spookfacturen of erger nog: een overval. Als het je dan toch overkomt, wil je weten hoe jij en je personeel moeten handelen.

Speciaal om jou hierover te informeren, is er de Week van de Veiligheid. Ben jij voorbereid op criminaliteit? Bekijk de veiligheidstips die je helpen om je werkomgeving veiliger te maken en neem ze door met je personeel. De veiligheidstips blijvend in het zicht? Download dan de poster en hang deze op in de kantine van jouw onderneming.

Wil je nog meer doen om criminaliteit te voorkomen? Kijk dan ook eens naar het menu aan de linkerkant van deze pagina, gebruik de materialen en ga van start. Organiseer bijvoorbeeld een groepstraining, doe een veiligheidsscan, volg samen met je personeel een van de online trainingen of bestel de brochures voor meer informatie.


Tweede supermarkt in Dinteloord weer terug op de politieke agenda

Begin dit jaar leek het doek definitief te vallen voor de realisatie van een tweede supermarkt in Dinteloord. Althans voor wat betreft de initiatiefnemer, de Aannemersbedrijf Huysmans uit Dinteloord, voor wie de door de raad gewenste locatie aan de Westerstraat financieel onhaalbaar was. ‘Definitief’ blijkt echter een rekbaar begrip want enkele maanden later komt deze zelfde aannemer met de resultaten van een onderzoek waarin de haalbaarheid van een discount supermarkt in Dinteloord wordt aangetoond. Zodoende keert de discussie in volle hevigheid terug op de politieke agenda tijdens de oordeelvormende vergadering van woensdagavond. Gezien de opmerkingen lijken de kansen voor de ondernemer te keren, ook wanneer de supermarkt zich buiten het centrumgebied zou vestigen. Het onderwerp was op verzoek van de Volkspartij geagendeerd voor de vergadering van afgelopen woensdag. De partij wilde weten wat de inhoudelijke reactie van het college was op het onderzoek van de aannemer. “We houden opnieuw een pleidooi om de realisatie van een tweede supermarkt wel mogelijk te maken en dit op basis van deze distributieve verkenning te onderzoeken,” aldus fractievoorzitter Michel Lambers.

Alleen winnaars
Hij vond gehoor bij een meerderheid van de raad. Steenbergen Anders verwoordde het bij monde van Tim Huisman als volgt: “Dinteloord verdient een tweede supermarkt waar dan ook in de kern. Volgens het rapport kiezen inwoners nu andere kernen om boodschappen te doen en daarmee ook andere aankopen te doen. Een tweede supermarkt is dan ook zeer gewenst. Steenbergen Anders sluit zich aan bij de conclusie van het rapport dat de vestiging van een discount supermarkt alleen maar winnaars zal kennen”

Pinas 3
Willem Van den Berge vulde namens de PvdA aan: “Als het niet kan zoals het formeel moet, doe het dan zoals het kan. Leg de kaders wat ruimer dan die van het strikte centrum. Het gaat erom dat we op een fatsoenlijke manier komen tot een tweede supermarkt in een kern die dat verdient.” Volgens wethouder Vos is op het haalbaarheidsonderzoek een contraexpertise gepleegd en is er als gevolg daarvan behoefte aan nadere informatie. “We moeten ook kijken om wat voor discounter het gaat want de afgelopen jaren is er in die wereld veel veranderd. We gaan het gesprek in met een open mind. “ Terloops merkte de wethouder op dat ook in Pinas 3 (de voormalige sportvelden aan de Oostgroeneweg) ruimte komt voor detailhandel met daarboven appartementen. Aannemer Huysmans is betrokken bij de ontwikkeling van dit gebied.

Cliëntelisme
Koos Boluijt volgde namens winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord de beraadslagingen vanaf de publieke tribune. ”De winkeliersvereniging heeft al veel bagger over zich heen gekregen als gevolg van deze discussie. Zij wordt ervan beschuldigd geen tweede supermarkt in Dinteloord te willen. Dat is helemaal niet waar. Als deze in het centrum van Dinteloord zou komen, wordt dat toegejuicht. Maar een locatie buiten het centrum gaat ten koste van de detailhandel. Zo simpel is het. Wanneer ik raadsleden hoor zeggen dat we koste wat kost moeten zorgen dat die tweede supermarkt er komt, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van enige cliëntelisme.” (cliëntelisme = een groep mensen een dienst bewijzen in ruil voor politieke steun – red.)

(Bron: Steenbergse Courant van 6-10-2017)

5 kernpunten, 5 werkgroepen
Tijdens de startsessie gaf Thiemen Vermeulen van Vermeulen Steenbergen de ruim 30 aanwezigen uitleg over de aanpak en vervolgstappen om met het vorig jaar ontwikkelde actieplan daadwerkelijk tot actie over te gaan. Voor de 5 kernpunten uit het plan zijn 5 werkgroepen opgericht. Dit zorgt ervoor dat het werk verdeeld wordt over meerdere schouders en tevens wordt de betrokkenheid hierdoor zo groot mogelijk gemaakt. Elke werkgroep richt zich op één kernpunt.Goede belangstelling en betrokkenheid
Voor de werkgroepen is inmiddels goede belangstelling en betrokkenheid. Per werkgroep nemen al 5 tot 7 personen zitting, waardoor er een totaal van zo'n 30 personen betrokken is bij de uitvoering. Voor de continuïteit, heeft elke werkgroep twee voorzitters. De eerste werksessie per werkgroep zal in maart plaatsvinden.

Actiepunten voor de korte én lange termijn
Per werkgroep worden zowel korte als lange termijn doelstellingen geformuleerd. Korte termijn om de quick wins te realiseren, lange termijn voor zaken van meer strategische aard.

Aansluiten bij de werkgroepen
Hoewel er al een goede participatie is van diverse ondernemers, wordt de inbreng van elke andere betrokkene zeer gewaardeerd. Wij willen u hierbij dan ook oproepen om uzelf in te schrijven voor één van de werkgroepen. U kunt dit doen via info@rpsinfo.nl of navraag te doen bij een van onderstaande deelnemers.

Werkgroep Het juiste aanbod: Kees de Bruin (HEMA), Tonnie en Frieda Vugts (Poelier Vugts), Laura de Ron (Shoe Time), Kristien Aerts-de Kok (Aerts Leimena advocaten), Agnes Boon (IJssalon Boon)
Werkgroep Bereikbaarheid en parkeren: Danique Meesters (Meesters in groente en fruit), Dirk-Jan van Weezel (Jachthaven de Schapenput), Bram en Martin Achterberg (Albert heijn Achterberg), Hans van Drunen (DIO), Ewout van den Berg (Brasserie de Kaai)
Werkgroep Beleving, sfeer en gezelligheid: José Szrama (LinFina), Audrey Jongmans (Tof en Trendy), Bastiën van Rosendaal (Bakhuys), Nanda van Vuuren (Match), Clara van Kuik (Clara Roxane), Leontine Tjioe (Stadsraad)
Werkgroep Positionering, marketing en promotie: Christel Schiphorst (Stylish Consultancy), Angelique Otto (Kailens Treasures), Nicole Kurvers (sportshop Heshof), Marco Vermeulen (Boekhandel Vermeulen), Ronald en Carla Beens (Ooglens Optiek), Peter Vos en Kelly Schuurbiers (Funride), Thiemen Vermeulen (Vermeulen Steenbergen)
Werkgroep Samenwerking 2.0: Dasja Abresch (Das Klare Taal), Olaf de Vriend (Novo Consilium), Hans Oerlemans, Rick Roovers (Rabobank), Ewout van den Berg (Brasserie de Kaai), Frans Kamman (Baas makelaars), Peter Jongenelen (Buddha's)Verzilvering waardecheques/waardebonnen


Vanaf 2007 zijn er door "Steenbergen Steengoed Winkelplezier" in Steenbergen acties gevoerd met krasloten en waardecheques die door consumenten gebruikt konden worden om in de winkels mee te betalen. Deze waardecheques kunnen winkeliers weer verzilveren via de penningmeester van RPS, maar niet iedere winkelier weet dit. Voor het verzilveren van deze waardecheques kunt u gebruik maken van het declaratieformulier.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu