Nieuws - Retail Platform Steenbergen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws

Nieuwe identiteit voor stadshart Steenbergen
Met de slogan ‘Ons Steenbergen. Stad met een verhaal’ en een logo dat die kreet ondersteunt, gaat het stadshart van Steenbergen de toekomst in. Het voornaamste doel van de nieuwe identiteit is om een gevoel van gezamenlijke trots te creëren bij de inwoners voor ‘hun Steenbergen’. De nieuwe communicatiestrategie is ontwikkeld door Vermeulen Steenbergen in opdracht van het Retail Platform Steenbergen. Gistermiddag vond bij café-zaal De Joosse de presentatie plaats voor alle partijen die betrokken waren bij het voortraject.

“Het is voor de eerste keer dat ondernemers in het stadshart van Steenbergen in gezamenlijkheid zo breed communiceren,” vertelt RPS-voorzitter Kees de Bruin, voor wie dat gegeven alleen al aanleiding is tot “een gevoel van trots”.

Eigen inwoners
Waar het volgens Thiemen Vermeulen van Vermeulen Steenbergen nu nog aan ontbreekt is trots. “Trots op onze eigen stad door de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Want hoewel we de bezoekers van buitenaf ook belangrijk vinden, zijn onze eigen inwoners de economische motor van het stadshart.”Trots op de stad
Brainstormsessies met belanghebbenden waren de aanzet tot de slogan ‘Ons Steenbergen’, aangevuld met de ondertitel ‘Stad met een verhaal’. Vermeulen: “Als je wilt dat mensen trots worden op de stad dan moet je ze daar wel redenen voor geven. Die hoeven we niet te vinden, die zijn er volop. We hoeven ze alleen maar te vertellen.”

Rijke historie
Volgens de plannenmaker heeft Steenbergen meer dan genoeg verhalen in voorraad. “Ons stadshart ziet er goed uit, het horeca- en winkelaanbod is gevarieerd, de ondernemers vriendelijk en gastvrij. We hebben een prachtige haven en een mooie markt. Dit alles is gebouwd op een rijke historie die een bron van inspiratie is.”

Vanzelfsprekend en ‘eigen’
De komende maanden wordt ‘Ons Steenbergen’ opbouwend zichtbaar in de fysieke en de digitale leefomgeving. Met Facebook- en Instagrampagina's, speciale acties, een website, advertenties in de Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl en later ook vlaggen en banieren moet het beeldmerk vanzelfsprekend en ‘eigen’ worden voor iedereen.Steenbergens eerste centrummanager Maikel Gijzen zal hierin ook een rol vervullen. Hij nam de presentatie van gistermiddag te baat om zich voor te stellen aan het aanwezige publiek.

Bron: kijkopsteenbergen.nlStadshart Steenbergen gaat verhalen vertellen

Verhalen. Die moeten het stadshart van Steenbergen onderscheiden én een eigen identiteit geven. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de plannen voor het centrum van Steenbergen.

Samen met de gemeente is Retail Platform Steenbergen (RPS) inmiddels al een tijd bezig om het centrum van Steenbergen nieuw leven in te blazen. Daar was een centrumplan uitgerold. Drie elementen waren erg belangrijk voor de stad, bleek uit dat plan: Waterpoort, Cultuurpoort en Vestingpoort. Daarna is vervolgens gebrainstormd hoe dat plan het beste uitgewerkt kan worden.

Kapstok
Daarbij was onder andere Thiemen Vermeulen van Vermeulen Steenbergen betrokken. Hij presenteerde gisteren het grootste deel van het plan. ,,Uit de brainstormsessies bleek dat er een eigen identiteit voor Steenbergen ontbrak. De elementen apart waren niet onderscheidend genoeg.'' Waterpoort bijvoorbeeld is wel uniek, maar begrensd: het is seizoens- en weersgebonden. Vermeulen: ,,We hadden een kapstok nodig om de drie poorten te combineren.''

En zo is de nieuwe slogan: 'Ons Steenbergen. Stad met een verhaal' ontstaan. Samen met de slogan is ook het logo dat erbij hoort, gepresenteerd. Dat combineert alledrie de poorten. ,,De poorten kunnen we koppelen aan verhalen. Verhalen maken Steenbergen bijzonder'', zei Vermeulen.

Trots
De verhalen moet ook nog iets anders teweeg brengen: trots op Steenbergen. Toeristen zijn namelijk meestal wel positief over Steenbergen, maar die trots voelen inwoners en ondernemers vaak niet. ,,We moeten het bijzondere waarderen in het vertrouwde'', zei Vermeulen. Input voor verhalen kan bijvoorbeeld komen uit het verleden, maar ook van winkeliers of door middel van dialect om verhalen kleur te geven.

Maar naast de verhalen is er iets anders bijzonder aan het gisteren gepresenteerde plan. Dat er vanuit het stadshart gecommuniceerd gaat worden. Alle ondernemers kunnen daarbij betrokken zijn. De komende tijd start een campagne, onder andere via social media, om het winkelhart en haar ondernemers in de schijnwerpers te zetten.

Gisteren is ook de eerste centrummanager van Steenbergen gepresenteerd: Maikel Gijzen. Hij gaat het komende jaar aan de slag om samen met ondernemers en gemeente de plannen voor het hart uit te werken. ,,Het centrumplan moet gaan leven'', zei hij. ,,Om het stadshart stapje voor stapje mooier en leuker te maken. Dat moeten we met elkaar uitvoeren.''

Bron: BN DeStem 3-7-2018Maikel Gijzen is de eerste centrummanager van Steenbergen
“Mijn kantoor is de stad, daar kunnen de mensen me vinden”Een nieuw fenomeen doet zijn entree in het stadshart van Steenbergen: De Centrummanager. In de persoon van Maikel Gijzen (35) werkt hij als smeerolie tussen de raderen van gemeente en ondernemers met als doel het centrum naar een hoger niveau te tillen. Gijzen heeft daarvoor voorlopig een jaar lang acht uur per week de tijd, dus dat wordt aanpoten voor de ambitieuze Bergenaar.
Zijn komaf wil in Steenbergen nog wel eens aanleiding zijn voor een grapje, maar dat weet hij mooi te pareren. “Mijn vrouw komt uit Steenbergen, daarmee maak ik veel goed.“ Gijzen voltooide zijn studie Economische Geografie aan de Universiteit van Tilburg, waarna hij aan de slag ging bij de gemeente Moerdijk. De behoefte om meer van de wereld te zien overheerste en dus vertrok Gijzen een jaar later op wereldreis. “Ik deed eenentwintig landen in negen maanden tijd aan. Ik heb daar heel veel van geleerd. Vooral dat het de mensen zijn die de plaats maken. Hoe zij samenwerken bepaalt hoe de economie draait.”

Eigen markt
Terug in Nederland ging Gijzen aan de slag bij adviesbureau BMC en schreef in die functie onder meer de Economische visie voor de gemeente Steenbergen. In 2014 waagde hij de stap naar een leven als zelfstandig adviseur. Vorig jaar werkte hij aan het centrumplan ’Vitaal Hart van de Stad met sterke toegangspoorten”, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Steenbergen en het Retail Platform Steenbergen. Een van de voorstellen daarin is het aanstellen van een centrummanager. Kwestie van de eigen markt creëren? ”Zo zou het inderdaad kunnen lijken, maar dat is absoluut niet aan de orde,” lacht Gijzen hartelijk. ”De wens voor een centrummanager leeft al jaren. Eerlijk gezegd, toen het plan in februari aangenomen werd, was ik totaal niet bezig met de gedachte dat ik wel eens die centrummanager kon worden. Ik had mijn handen vol aan het centrummanagement van Amersfoort en mijn functie als contactfunctionaris Bedrijven in Rijswijk.”

Onbelast
Nu Gijzen vader is van de 15 maanden oude Bram, wordt de behoefte om dichter bij huis te werken groter en besloot hij zelf te solliciteren op de functie. Ook omdat het me een echte uitdaging lijkt. Steenbergen is een kleine stad waar ons, ons kent. Ik ben benieuwd of het mij lukt daar extra waarde aan toe te voegen en er een impuls aan te geven.” Het feit dat hij uit een buurgemeente komt, lijkt hem een pré. ”Ik ken de plaats goed maar weet er te weinig van om belast te zijn met allerlei vooroordelen.”

Kritisch
Gijzen benadrukt dat hij noch van de gemeente, noch van de ondernemers is. “Ik werk vanuit een gemeenschappelijke opdracht van de gemeente en de winkeliersvereniging. Maar ik ben geen ambtenaar en ook geen bestuurslid van RPS. Mijn kantoor is de stad en daar zullen de mensen mij kunnen vinden.” Althans, acht uur per week want meer tijd en geld is er momenteel niet beschikbaar voor de centrummanager. Bovendien blijft Gijzen ook nog gewoon werkzaam in Amersfoort en Rijswijk. “Ik zal kritisch moeten kijken naar mijn beschikbaarheid en wat ik daarbinnen wil doen. Daar trek ik mijn eigen plan in. Ik volg en ga waar de energie zit. Ik steek geen kostbare tijd in het mee krijgen van mensen die niet willen. Dat is hun keus. “

Heel veel praten
De voorliggende opdracht is duidelijk: “Ik help de samenwerking tussen gemeente en ondernemers naar een hoger plan te tillen door het centrumplan uit te voeren. Ik breng de ambities bij elkaar en een stap verder.” De eerste stap in dit proces is praten, heel veel praten. “Ik wil de komende weken zoveel mogelijk lokale ondernemers spreken. Hoe zien zij hun eigen toekomst en dat van het stadshart? Wat kunnen we doen om het hier aantrekkelijker te maken? Vervolgens moet er een duidelijke agenda komen waarop staat wat we gaan doen en die vervolgens stap voor stap afwerken. Het verkeerscirculatieplan is daar een goed voorbeeld van. Maar ook het VVV informatiepunt mag een prominentere plaats krijgen en de samenwerking met en tussen de horeca is een belangrijk punt van aandacht.”

Geoliede samenwerking
Over een jaar volgt de evaluatie. “Ik wil dan een goed beeld hebben van wat we kunnen verbeteren en een duidelijk plan hoe we dat gaan doen. We kunnen het hier leuker, beter en gezelliger maken. Daar is allereerst een geoliede samenwerking tussen de gemeente en ondernemers voor nodig en daar ga ik me vol voor inzetten. Ook help ik om van het Retail Platform Steenbergen een bredere ondernemersvereniging te maken waarin alle geledingen samenkomen die er voor moeten zorgen dat inwoners en bezoekers, naar het centrum van Steenbergen willen komen.”

Gun-factor
Wat vind de nieuwbakken centrummanager op dit moment zelf eigenlijk van de stad Steenbergen? “Het ziet er goed uit. Het centrum is mooi en kwalitatief gericht ingericht. Het winkelaanbod is divers en er is weinig leegstand, Er is volop beweging in de straten. Ik zie ook een stad die nog mooie dingen kan toevoegen, bijvoorbeeld door de sterke punten van buiten, zoals het toerisme en het water, aan het stadshart te verbinden bijvoorbeeld door arrangementen aan te bieden. De ondernemers in het centrumgebied zouden beter samen kunnen werken. De gun-factor ligt niet hoog. Door elkaar aan te prijzen, te etaleren en je aan elkaar te verbinden, wordt het centrum aantrekkelijker voor iedereen. Alleen ga je misschien sneller, samen bereik je meer.

Wie vragen, opmerkingen of tips heeft voor de centrummanager kan deze doorgeven via (06) 51698817 of info@maikelgijzen.nl

Bron: Steenbergse Courant

Ondernemers kregen presentatie over verwachte trends en ontwikkelingen


Maandagavond 27 november kwam een veertigtal gevestigde en startende ondernemers bij elkaar voor een presentatie over wat de retailmarkt zoal te wachten staat. En dat is veel, zowel op macroniveau als in de eigen omgeving. Eén van de opvallendste lessen van de avond was: Je kunt zelfs zonder geld succesvol een eigen zaak beginnen.

De presentatie was een initiatief van StartersCentra WestBrabant, Rabobank ZuidwestBrabant en het Binnenstadslab Bergen op Zoom. De belangstellenden werden welkom werden geheten door Koen Oosterwaal, namens de gezamenlijke starterscentra. Hij gaf al snel het woord aan gastheer Marco van Maanen, accountmanager MKB bij de Rabobank. Die had een uit de kluiten gewassen presentatie voor de aanwezigen, over kansen en bedreigingen in de retailwereld.

Zijn verhaal was gematigd optimistisch. Er is na jaren van crisis een aardige groei ontstaan, met name in de foodsector, maar die lijn zet niet door. Rabobank Zuidwest-Brabant voorspelt wel dat er groei blijft de komende jaren, maar in veel mindere mate dan nu even het geval is. Belangrijk voor ondernemers is in te spelen op, en vooral rekening te houden met veranderend en grillig consumentengedrag. Die potentiële klant wil enerzijds snel en makkelijk maar soms ook vooral geëntertaind worden, koopt bij de budgetwinkels maar bestelt net zo makkelijk hele luxe artikelen. Wezenlijke boodschap bij het verhaal van de accountmanager was: Durf een doelgroep te kiezen, leer die volledig kennen en bedien die zo gericht mogelijk.

Spannende tijden
Op langere termijn zijn marktontwikkelingen nog lastiger te voorspellen. Het Centraal Planbureau durft op dit moment niet eens te zeggen of het Nederlandse inwonertal gaat groeien of juist krimpen. Wel denken economen wat we op termijn minder te besteden krijgen aan luxe. De vraag is zeer of er straks nog AOW is, we moeten steeds meer schulden en hypotheken aflossen in plaats van leningen aanhouden, en (aanvullende) zorg wordt straks steeds meer zelf ingekocht. Wat er dan overblijft voor extraatjes zou wel eens beduidend minder kunnen zijn dan nu.
En dan is er nog het fenomeen ‘blurring’, of branchevervaging voor wie het minder positief wil zien. Markten worden ondoorzichtiger, ketens nemen steeds meer en sterker plaats in en daar kom je als kleine zelfstandige niet zo maar tussen. Onderscheiden is dus belangrijk, je eigen lokale doelgroep vinden ook.
Op zich staan de Nederlanders open voor vernieuwing, aldus Van Maanen. Veel internationals testen nieuwe concepten daarom graag hier. Van die wetenschap kun je ook als kleine retailer gebruik maken. En wie een markt zoekt die momenteel ‘booming’ is, gaat duurzame en biobased producten verkopen. Zo is momenteel kleding van gerecyclede denim niet aan te slepen. Over kansen gesproken…

Vernieuwen blijkt succesvol
Vervolgens was het woord aan Kees de Bruijn, franchisenemer van de HEMA vestigingen in Steenbergen en Halsteren. Hij vertelde over het ’Worlds’- concept dat de keten in met name kleinere vestigingen heeft geïntroduceerd. Die liepen niet allemaal even best meer en hadden een boost nodig. Dat is met deze aanpak gelukt, vertelde de ondernemer. De winkels zijn veel meer dan voorheen in eilanden (belevingswerelden) verdeeld en dat valt goed bij de klanten, is inmiddels gebleken. Ook nieuwe concepten al een klantenpas en vouchers blijken aan te slaan.Voor De Bruijn is het geen reden achterover te gaan leunen, vertelde hij. Als franchiser moet je lokaal durven denken, daarom is hij met openingstijden gaan experimenteren. Op zaterdag een uurtje langer open blijkt bijvoorbeeld goed te werken en anderzijds is de Steenbergse vestiging voortaan op vrijdagavond eerder dicht.

Uit de zaal bleek direct dat het inderdaad zeer lokaal bekeken moet worden. Sommige aanwezigen hebben heel andere ervaringen met die sluitingstijden. Het hangt ook af van wat de buren doen bijvoorbeeld. Dat bevestigde Kees de Bruin meteen, hij hanteert ook per vestiging andere tijden. Goede afspraken maken met elkaar is belangrijk en daar ook de gemeente erbij betrekken indien nodig. Je investeert als lokale ondernemer in de samenleving, stelde de franchisenemer, bijvoorbeeld met werkgelegenheid maar ook sponsoring en bijdragen aan zaken als Sinterklaasvieringen. Dan mag je best ook wat betrokkenheid van de gemeente verwachten. Het moet van twee kanten komen, was feitelijk zijn boodschap.

Waarmee hij meteen een bruggetje maakte naar lokale zichtbaarheid. Zorg dat je ook online door je doelgroep wordt gezien, tipte de ondernemer, die tegenwoordig samenwerkt met lokale platforms als KijkopSteenbergen.nl en KijkopBergenopZoom.nl en tevens laat verzorgen in de social media gezien te worden. En als laatste gaf hij aan dat je zo veel mogelijk de samenwerking moet opzoeken met ondernemers om je heen. Elkaar wat gunnen eigenlijk.

Leren van elkaar
Met die laatste opmerking was Koen Oosterwaal het helemaal eens. Hij ging in op een idee uit de zaal om als lokale ondernemers eens bij elkaar te gaan kijken en zo aan feedback en tips te komen. De dagvoorzitter vertelde over de Retail Academie van het Binnenstadslab, die dat als onderdeel van de workshops en verwante praktijklessen heeft. Hij legde de filosofie erachter uit: Je wilt de taart niet alleen verdelen maar daarvoor eerst vergroten.

Groei
Twee dames die met de nodige hulp van het Binnenstadslab begonnen zijn, zijn Sanne Feenstra en Joyce Nieuwenhuijse. Zij runnen samen de onlangs verhuisde winkel Kweek, waar ze een dertigtal makers van de meest uiteenlopende producten ruimte bieden dit te verkopen. Ze vertelden kort over het ontstaan van de conceptstore, die met eigenlijk géén budget is gestart. Het kan dus, zonder eigen geld een winkel beginnen. Kweek is zelfs een successtory te noemen, onlangs verhuisd naar een groter pand op een betere locatie en steeds professioneler. Een goed idee eenvoudig beginnen en er hart en ziel in steken kan tot serieuze groei leiden.Er was nog een voorbeeld van succesvol ondernemerschap, uit Roosendaal. Amanda Mathijssen zit met kleding- en lifestylewinkel Gossip in wat ze grappend noemde ’het hysterische winkelcentrum De Passage’. Voor haar bedrijf en doelgroep is dit de perfecte entourage, vertelde ze. In tegenstelling tot haar Bergse Kweek-collega’s dankt zij veel verkoop aan een online winkel. Al is het eigenlijk vooral een etalage want veelal komen geïnteresseerde kledingliefhebbers toch naar de winkel, om te passen en gelukkig ook vaak te kopen.

Samenwerken
De drie zelfstandige ondernemers bevestigden één ding unaniem. Hoe uniek en onderscheidend je als winkel ook wilt zijn, je kunt niet om je buren en collega-winkeliers heen. Samenwerken is de enige echte weg naar blijvend succes. Dat begint al met op dezelfde tijden open zijn. Dat was dan ook één van de conclusies die Koen Oosterwaal namens alle sprekers en de aanwezigen meenam in zijn slotwoord: Let op de veranderende wereld om je heen, speel daar tijdig op in en durf te vernieuwen, maar vergeet niet dat je daar altijd elkaar bij nodig hebt als ondernemers in een winkelcentrum- of straat.

Bron: Steenbergse Courant 1-12-2017Verzilvering waardecheques/waardebonnen


Vanaf 2007 zijn er door "Steenbergen Steengoed Winkelplezier" in Steenbergen acties gevoerd met krasloten en waardecheques die door consumenten gebruikt konden worden om in de winkels mee te betalen. Deze waardecheques kunnen winkeliers weer verzilveren via de penningmeester van RPS, maar niet iedere winkelier weet dit. Voor het verzilveren van deze waardecheques kunt u gebruik maken van het declaratieformulier.

Retail Platform Steenbergen | Boomdijk 7 | 4651 XG Steenbergen | Telefoon 06-51742572 | E-mail: info@rpsinfo.nl
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu