Nieuws - Retail Platform Steenbergen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws
Ondernemend Steenbergen bundelt de krachten en organiseert wederom een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. Het doet ons een genoegen u hiervoor te kunnen uitnodigen. Het thema voor deze bijeenkomst aan het begin van het nieuwe jaar 2018 is: ’Perspectief’

Wij hopen echt dat u van de gelegenheid gebruik maakt en de kans grijpt om lokale ondernemers te ontmoeten. Zo geeft u ons meteen de gelegenheid om u de hand te schudden en samen met u het glas te heffen op een nieuw jaar.

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 22 december 2017. Aanmelden kan via www.rabobank.nl/zwb.

Het programma van de nieuwjaarsbijeenkomst – die wordt gehouden op donderdag 4 januari 2018 – is als volgt:
19.30 uur Ontvangst in de tent van IJsfestijn Steenbergen, op de Markt in Steenbergen
20.00 uur Welkomstwoord door de heer Kees de Bruin, voorzitter van Retail Platform Steenbergen, namens Ondernemend Steenbergen en IJsfestijn Steenbergen
20.05 uur Presentatie “Perspectief” door de heer Harry de Wit, Manager Production van FUJIFILM Imaging Products & Solutions B.V. uit Steenbergen
20.25 uur Informeel samenzijn

Wij zien u graag op donderdag 4 januari 2018. De ontvangst is in de tent (foyer) naast de IJsbaan. Houdt u daar met uw kleding rekening mee.
Wie zet Steenbergen straks op de kaart?
Hoe krijgen we meer bezoekers naar Steenbergen? Daar mag een toekomstige centrummanager zijn hoofd over breken.

De afgelopen maanden zijn winkeliers, ondernemers, de gemeente en inwoners druk bezig geweest met het opstellen van een plan voor een toekomstbestendig centrum van Steenbergen. Met als uitgangspunt: 'waarvoor komen mensen naar Steenbergen en hoe bieden we een plus?'.

Het resultaat is een nieuw centrumplan. Daarin staat onder meer dat Steenbergen drie toegangspoorten moet krijgen; Waterpoort, Cultuurpoort en Vestingpoort. En er staat in dat Steenbergen een centrummanager nodig heeft. Een onafhankelijk persoon, die Steenbergen als winkelhart op de kaart gaat zetten.

Betaling
Discussie is er nog wel over wie die centrummanager dan moet betalen. In het voorliggend plan komt de rekening deels terecht bij de gemeente en deels bij het Retail Platform Steenbergen (RPS). En dat is volgens consultant Christel Schiphorst, die insprak tijdens de oordeelvormende vergadering, meteen de valkuil. ,,Want wie betaalt, bepaalt. Terwijl het succes van een centrummanager juist de onafhankelijke positie is.''

Schiphorst heeft het plan doorgelicht en merkt op dat de horeca daarin nog ontbreekt. ,,Een centrumplan heeft alleen kans van slagen als alle belanghebbende betrokken zijn.'' Daarin ziet ze dus nog een taak weggelegd voor een centrummanager, die samen met winkeliers, horecaondernemers en inwoners de schouders eronder zet. Met name als het gaat om de herontwikkeling van de Markt.

Visie
Willem van den Berge (PvdA) mist in het centrumplan nog een visie voor alle kernen. ,,Je wil uiteindelijk toch héél de gemeente aantrekkelijk maken voor mensen van buitenaf. Niet alleen Steenbergen.''
De VVD wil de reclamebelastingen binnen de gemeentegrenzen opnieuw tegen het licht houden. Veel ondernemers zien een verhoging niet zitten, stelt Kees de Bruin van RPS. Volgens De Bruin zijn de opbrengsten uit deze belasting lager dan voorspeld en ondernemers hebben twijfels over de bestedingen van het geld. ,,Het gaat bijvoorbeeld naar de aanschaf van bloembakken aan lantaarnpalen, zogeheten hanging baskets, en banieren in de straten. Is het daar wel voor bedoeld?''

Glossy
Willy Knop van de Volkspartij wil de reclamebelasting meteen afschaffen. Geld voor een glossy magazine als promotie voor Steenbergen is wat hem betreft weggegooid geld. Hij maakt de vergelijking met het ter ziele gegane Uw Regio: ,,Magazines eindigen bij veel mensen in de papierbak. Laten we inzetten op een app met constant actuele informatie. Dat is beter besteed.''

Bron: BN DeStem 12-12-2017Ondernemers kregen presentatie over verwachte trends en ontwikkelingen


Maandagavond 27 november kwam een veertigtal gevestigde en startende ondernemers bij elkaar voor een presentatie over wat de retailmarkt zoal te wachten staat. En dat is veel, zowel op macroniveau als in de eigen omgeving. Eén van de opvallendste lessen van de avond was: Je kunt zelfs zonder geld succesvol een eigen zaak beginnen.

De presentatie was een initiatief van StartersCentra WestBrabant, Rabobank ZuidwestBrabant en het Binnenstadslab Bergen op Zoom. De belangstellenden werden welkom werden geheten door Koen Oosterwaal, namens de gezamenlijke starterscentra. Hij gaf al snel het woord aan gastheer Marco van Maanen, accountmanager MKB bij de Rabobank. Die had een uit de kluiten gewassen presentatie voor de aanwezigen, over kansen en bedreigingen in de retailwereld.

Zijn verhaal was gematigd optimistisch. Er is na jaren van crisis een aardige groei ontstaan, met name in de foodsector, maar die lijn zet niet door. Rabobank Zuidwest-Brabant voorspelt wel dat er groei blijft de komende jaren, maar in veel mindere mate dan nu even het geval is. Belangrijk voor ondernemers is in te spelen op, en vooral rekening te houden met veranderend en grillig consumentengedrag. Die potentiële klant wil enerzijds snel en makkelijk maar soms ook vooral geëntertaind worden, koopt bij de budgetwinkels maar bestelt net zo makkelijk hele luxe artikelen. Wezenlijke boodschap bij het verhaal van de accountmanager was: Durf een doelgroep te kiezen, leer die volledig kennen en bedien die zo gericht mogelijk.

Spannende tijden
Op langere termijn zijn marktontwikkelingen nog lastiger te voorspellen. Het Centraal Planbureau durft op dit moment niet eens te zeggen of het Nederlandse inwonertal gaat groeien of juist krimpen. Wel denken economen wat we op termijn minder te besteden krijgen aan luxe. De vraag is zeer of er straks nog AOW is, we moeten steeds meer schulden en hypotheken aflossen in plaats van leningen aanhouden, en (aanvullende) zorg wordt straks steeds meer zelf ingekocht. Wat er dan overblijft voor extraatjes zou wel eens beduidend minder kunnen zijn dan nu.
En dan is er nog het fenomeen ‘blurring’, of branchevervaging voor wie het minder positief wil zien. Markten worden ondoorzichtiger, ketens nemen steeds meer en sterker plaats in en daar kom je als kleine zelfstandige niet zo maar tussen. Onderscheiden is dus belangrijk, je eigen lokale doelgroep vinden ook.
Op zich staan de Nederlanders open voor vernieuwing, aldus Van Maanen. Veel internationals testen nieuwe concepten daarom graag hier. Van die wetenschap kun je ook als kleine retailer gebruik maken. En wie een markt zoekt die momenteel ‘booming’ is, gaat duurzame en biobased producten verkopen. Zo is momenteel kleding van gerecyclede denim niet aan te slepen. Over kansen gesproken…

Vernieuwen blijkt succesvol
Vervolgens was het woord aan Kees de Bruijn, franchisenemer van de HEMA vestigingen in Steenbergen en Halsteren. Hij vertelde over het ’Worlds’- concept dat de keten in met name kleinere vestigingen heeft geïntroduceerd. Die liepen niet allemaal even best meer en hadden een boost nodig. Dat is met deze aanpak gelukt, vertelde de ondernemer. De winkels zijn veel meer dan voorheen in eilanden (belevingswerelden) verdeeld en dat valt goed bij de klanten, is inmiddels gebleken. Ook nieuwe concepten al een klantenpas en vouchers blijken aan te slaan.Voor De Bruijn is het geen reden achterover te gaan leunen, vertelde hij. Als franchiser moet je lokaal durven denken, daarom is hij met openingstijden gaan experimenteren. Op zaterdag een uurtje langer open blijkt bijvoorbeeld goed te werken en anderzijds is de Steenbergse vestiging voortaan op vrijdagavond eerder dicht.

Uit de zaal bleek direct dat het inderdaad zeer lokaal bekeken moet worden. Sommige aanwezigen hebben heel andere ervaringen met die sluitingstijden. Het hangt ook af van wat de buren doen bijvoorbeeld. Dat bevestigde Kees de Bruin meteen, hij hanteert ook per vestiging andere tijden. Goede afspraken maken met elkaar is belangrijk en daar ook de gemeente erbij betrekken indien nodig. Je investeert als lokale ondernemer in de samenleving, stelde de franchisenemer, bijvoorbeeld met werkgelegenheid maar ook sponsoring en bijdragen aan zaken als Sinterklaasvieringen. Dan mag je best ook wat betrokkenheid van de gemeente verwachten. Het moet van twee kanten komen, was feitelijk zijn boodschap.

Waarmee hij meteen een bruggetje maakte naar lokale zichtbaarheid. Zorg dat je ook online door je doelgroep wordt gezien, tipte de ondernemer, die tegenwoordig samenwerkt met lokale platforms als KijkopSteenbergen.nl en KijkopBergenopZoom.nl en tevens laat verzorgen in de social media gezien te worden. En als laatste gaf hij aan dat je zo veel mogelijk de samenwerking moet opzoeken met ondernemers om je heen. Elkaar wat gunnen eigenlijk.

Leren van elkaar
Met die laatste opmerking was Koen Oosterwaal het helemaal eens. Hij ging in op een idee uit de zaal om als lokale ondernemers eens bij elkaar te gaan kijken en zo aan feedback en tips te komen. De dagvoorzitter vertelde over de Retail Academie van het Binnenstadslab, die dat als onderdeel van de workshops en verwante praktijklessen heeft. Hij legde de filosofie erachter uit: Je wilt de taart niet alleen verdelen maar daarvoor eerst vergroten.

Groei
Twee dames die met de nodige hulp van het Binnenstadslab begonnen zijn, zijn Sanne Feenstra en Joyce Nieuwenhuijse. Zij runnen samen de onlangs verhuisde winkel Kweek, waar ze een dertigtal makers van de meest uiteenlopende producten ruimte bieden dit te verkopen. Ze vertelden kort over het ontstaan van de conceptstore, die met eigenlijk géén budget is gestart. Het kan dus, zonder eigen geld een winkel beginnen. Kweek is zelfs een successtory te noemen, onlangs verhuisd naar een groter pand op een betere locatie en steeds professioneler. Een goed idee eenvoudig beginnen en er hart en ziel in steken kan tot serieuze groei leiden.Er was nog een voorbeeld van succesvol ondernemerschap, uit Roosendaal. Amanda Mathijssen zit met kleding- en lifestylewinkel Gossip in wat ze grappend noemde ’het hysterische winkelcentrum De Passage’. Voor haar bedrijf en doelgroep is dit de perfecte entourage, vertelde ze. In tegenstelling tot haar Bergse Kweek-collega’s dankt zij veel verkoop aan een online winkel. Al is het eigenlijk vooral een etalage want veelal komen geïnteresseerde kledingliefhebbers toch naar de winkel, om te passen en gelukkig ook vaak te kopen.

Samenwerken
De drie zelfstandige ondernemers bevestigden één ding unaniem. Hoe uniek en onderscheidend je als winkel ook wilt zijn, je kunt niet om je buren en collega-winkeliers heen. Samenwerken is de enige echte weg naar blijvend succes. Dat begint al met op dezelfde tijden open zijn. Dat was dan ook één van de conclusies die Koen Oosterwaal namens alle sprekers en de aanwezigen meenam in zijn slotwoord: Let op de veranderende wereld om je heen, speel daar tijdig op in en durf te vernieuwen, maar vergeet niet dat je daar altijd elkaar bij nodig hebt als ondernemers in een winkelcentrum- of straat.

Bron: Steenbergse Courant 1-12-2017
Via poorten naar het centrum
Actieplan Steenbergen
Hoe krijgen we meer bezoekers in het centrum van Steenbergen? Door drie denkbeeldige toegangspoorten in het leven te roepen, zo staat in een plan.Het hart van Steenbergen moet drie toegangspoorten krijgen. Denkbeeldige wel te verstaan: Waterpoort, Cultuurpoort en Vestingpoort. Op die manier komen de thema's water, vestingverleden en cultuur/evenementen samen en zou het centrum van Steenbergen meer toekomstbestendig zijn.

De afgelopen maanden zijn winkeliers, ondernemers, de gemeente en inwoners druk bezig geweest met het opstellen van een plan voor een toekomstbestendig centrum van Steenbergen. Met het uitgangspunt: 'waarvoor komen mensen naar Steenbergen en hoe bieden we een plus?'.

,,We zien belangrijke pijlers om Steenbergen aantrekkelijker te maken'', zegt Kees de Bruin, voorzitter van het Retail Platform Steenbergen (RPS). ,,Retail, horeca, recreatie. We willen ook mensen van buitenaf trekken.''

Dat moet gaan lukken door middel van twaalf actiepunten die RPS heeft opgesteld. Zo zou er een centrummanager moeten komen en zou de relatie tussen de haven en het winkelhart versterkt moeten worden. Dasja Abresch van RPS: ,,We merken dat er nu al veel mensen in de haven aanmeren omdat het zo dichtbij het centrum is. Dat moeten we nog meer benutten.'' Steenbergen moet meer 'smoel' krijgen, zegt ze. ,,Door die poorten is het de verwachting dat zullen mensen samenkomen. Op allerlei terreinen.''

Ook de Markt zou meer moeten leven. Een aantal jaar geleden is besloten om het plein af te sluiten voor verkeer. ,,Eigenlijk blijkt nu dat dat niet zo'n goed idee was'', zegt Abresch. ,,Het is een heel saai.'' Dus het openstellen van de Markt is een van de dingen waar RPS onderzoek naar wil. ,,Dat hoeft 24/7'', zegt Abresch. ,,Maar misschien op bepaalde momenten wel.''

Aan het plan hangt een kostenplaatje. Een gedeelte zouden de winkeliers moeten betalen en ook de gemeente moet voor een deel van de kosten opdraaien. Abresch; ,,De gemeente betaalt nu helemaal niks, terwijl op andere plekken de gemeente wel een bijdrage levert.''

Wat winkeliers ervan vinden wordt volgende week bekend. De gemeenteraad praat er binnenkort over.

Bron: BN DeStem 23-11-2017.Verzilvering waardecheques/waardebonnen


Vanaf 2007 zijn er door "Steenbergen Steengoed Winkelplezier" in Steenbergen acties gevoerd met krasloten en waardecheques die door consumenten gebruikt konden worden om in de winkels mee te betalen. Deze waardecheques kunnen winkeliers weer verzilveren via de penningmeester van RPS, maar niet iedere winkelier weet dit. Voor het verzilveren van deze waardecheques kunt u gebruik maken van het declaratieformulier.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu