Taal geeft je meer

Hersenen

Kritisch denken, geheugen, concentratie, patroonanalyse, multitasking en besluitvormingsvaardigheden.
Daag jezelf uit om manieren te vinden om je doel- of erfgoedtaal te gebruiken voor projecten in andere disciplines of vakgebieden buiten de taalklas.
Raak bekend met enkele gegevens over de waarde van het leren van talen. Schrijf een brief aan de redacteur of een kort artikel waarin wordt gepleit voor taalonderwijs en dien deze in bij een schoolkrant, krant of andere lokale media.

Communicatie

Actief luisteren, feedback geven en ontvangen, samenwerken en teamwork.
Zoek naar authentieke manieren om met anderen om te gaan in uw doel- of erfgoedtaal: interview een familielid, schrijf naar een penvriend of gebruik uw vaardigheden in de gemeenschap wanneer u restaurants of lokale bedrijven bezoekt.
Verhef je stem om te pleiten voor taalonderwijs door op sociale media te posten wanneer je andere taalleerders tegenkomt die geweldige dingen doen!

Cultureel bewustzijn

Gevoeligheid voor culturele verschillen, waardering en respect, verbindingen leggen met andere culturen en perspectieven.
Overweeg een of meer buitenschoolse activiteiten rond een cultureel thema op uw school te organiseren, zoals een culinaire demonstratie, een muziekrecital of een internationale filmavond.
Identificeer en deel manieren waarop leerlingen op uw school betrokken kunnen raken bij culturele evenementen en activiteiten in de bredere lokale gemeenschap.

Nieuwsgierigheid

Perspectief, levenslang leren, gevoel voor verwondering en avontuur.
Ontdek boeken, muziek en films/shows in uw doel- of erfgoedtaal!

Heb je er ooit over nagedacht om taaldocent te worden? Praat met je leraar over het beroep. Interesse in een andere carrière? Praat met een tweetalige professional op dat gebied over hoe taalvaardigheden hebben bijgedragen aan hun werk (of bekijk enkele getuigenissen van professionals uit verschillende sectoren op onze blog).

Empathie

Compassie, tolerantie, perspectieven en inclusie.
Maak contact met en leer de internationale of uitwisselingsstudenten op jouw school kennen!
Gebruik je taalvaardigheden op de campus, in je gemeenschap of in het buitenland terwijl je een vrijwilligersproject voltooit.

Toekomst

Academische prestaties in andere vakken, concurrentievermogen op de arbeidsmarkt en reizen. Praat met een schooldecaan of studieadviseur over mogelijke stages, beurzen, zomer- of studiemogelijkheden in het buitenland (en financieringsopties) die je taalvaardigheid zouden versterken. Als uw school het Zegel van Biliteracy aanbiedt, werk dan om deze erkenning te verdienen en moedig andere leerlingen aan hetzelfde te doen.

Probleemoplossend vermogen

Creativiteit, flexibiliteit, conflictoplossing, puzzels oplossen en doelgericht plannen. Laat je creativiteit stralen! Dien werken in uw doel- of erfgoedtaal in voor wedstrijden, het literaire tijdschrift van uw school of een andere creatieve uitlaatklep.

Zelfvertrouwen

Zelfrespect, veerkracht, vastberadenheid en moed.
Vraag uw taalleraar naar de mogelijkheden om medestudenten te begeleiden of bij te staan ​​die extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Deel je taalreis met anderen! Door uw getuigenis te delen met jongere leerlingen, leeftijdsgenoten, bestuurders en anderen, ondersteunt u inspanningen om te pleiten voor taalonderwijs.

Bron: Taalvakanties

Nieuwste blogs